FOTOFILOSOFIA

Tot iniciant-nos en el difícil art de fer-nos les preguntes adequades i el que és més difícil com utilitzar les imatges per al taller de creació literària que pose en relació la imatge i la pregunta fent que les associacions mentals augmenten fins  a l'infinit.

- Fotofilosofia.
- Blog de fotofilosofia. Altre blog de fotografia filosòfica.
- Ècfrasis.
- ...