NARRACIÓ ORAL

La narració d'històries (storytelling, en anglès) és l'acte de transmetre relats fent servir les paraules i / les imatges, normalment utilitzant la improvisació i tota mena d'ornaments estilístics (veure oratòria i retòrica). Les històries o narracions s'han compartit en totes les cultures com a mitjà per entretenir, educar, mantenir la cultura o, fins i tot, per inculcar un sistema de valors morals. Els elements essencials en l'acte de contar històries són: argument, personatges i punt de vista narratiu. 

Aquest recurs d'aprenentatge està adquirint tanta importància que fins i tot han aparegut molts cursos on line per tal d'aprendre aquestes tècniques de comunicació imprescindibles en el s. XXI. Un dels millors és el MOOC:

The Future Of Storytelling - Online Course