TEATRE


Parlar en públic hauria de ser una de les destreses a adquirir en les nostres aules. El teatre ens proporciona les tècniques i les metodologies per poder pujar-nos a un escenari o posar-nos davant d'un auditori i poder comunicar sense por al ridícul. L'oratòria i les tècniques de narració oral escènica (actualment conegudes com storytelling) ens proporcionen estratègies per pode portar a cap aquest repte educatiu que nosaltres desenvoluparem amb les eines següents:

• Intel·ligència emocional, PNL i tècniques per vèncer la por de parlar en públic.
• Recursos escènics i discursius per arribar a la gent tot utilitzant el sistema VAL (visuals, auditius i kinestèsics).
• Models de construcció del discurs: idees força, tècniques d'estructuració de les  idees, recursos mnemotècnics i ús de verbs claus.
• Pràctiques de transposició del llenguatge escrit al llenguatge parlat (lectures dramatitzades, oralització de textos periodístics, reader's theater, etc.).
• Construcció de personatge i presència escènica.
• Taller d'improvisació per a exercitar la creativitat i la interacció discursiva.