diumenge, 24 de febrer de 2013

Isabel de Villena, precursora de la teologia feminista

Isabel de Villena està considerada pels estudiosos com una precursora del feminisme (Joan Fuster) i més exactament com un defensora de la teologia feminista en paraules de Teresa Forcades. La proposta que us fem consisteix en elaborar un mur amb les aportacions de totes les persones de la classe que hem afillat ISABEL DE VILLENA per a celebrar el dia de la dona.


El punt de vista en femení va ser el gran encert d'Isabel de Villena a l'hora de reescriure la vida de Jesucrist que com veurem va estar rodejat de dones al llarg de la seua vida.

ACTIVITAT:
- Us proposem que investigueu quines varen ser aquestes dones i com han perviscut en el nostres imaginari col·lectiu a través de la literatura, la música o les arts. Alguns exemples: Maria (la mare), Maria Magdalena (l'amiga i deixeble), Marta i Maria de Betània (les germanes de Llàtzer, amic de Jesús a les que solia visitar a sovint), Maria de Salomé (deixeble de Jesús), l'adúltera (dona perdonada per Jesús), Maria Salomé (que va acompanyar Jesucrist durant la crucifixió),  Maria de Cleofàs (dona de Cleofàs i germana de sa mare), Anna (l'àvia), etc.
- Explica la transcendència d'altres autors que com Isabel de Villena contribuiren al segle d'or de la literatura catalana (s. XV): Sant Vicent Ferre; Jordi de Sant Jordi; Ausiàs March; Joanot Martorell; Jaume Roig; Joan Roís de Corella...
- Investiga sobre els personatges femenins literaris de l'època com per exemple PLAERDEMAVIDA i digues que han aportat a allò que anomenem "visió de gènere".