dilluns, 18 de març de 2013

La pell del meu barri

La pell del meu barri és un projecte de treball amb el que intentarem reflectir la realitat del nostre entorn sense prejutjar-lo. Es tracta de reflectir allò que veiem amb una mirada nova, un esguard diferent que capte detalls  que en l'anar i vindre atrafegat de cada dia no observem. El que sí que intentarem serà incorporar a aquesta mirada un component poètic que ens permeta veure bellesa en cada bri de cosa (com deia el poeta Papasseit).