dilluns, 14 de gener de 2013

Figures retòriques

Les figures retòriques seran la base per a construir els nostres microrelats com per iniciar-nos en els relats digitals. De vegades una potent imatge literària pot ser el desencadenant d'una història. Trieu 3 d'aquestes figures literàries i exemplifiqueu-les amb tota mena de recursos: fragments literaris, eslógans publicitaris, imatges publicitaries o artístiques, vídeos, etc.

1. Al.legoria
2. Al·literació
3. Anàfora
4. Antítesi
5. Comparació
6. El·lipsi
7. Epítet
8. Eufemisme 

9. Hipèrbaton
10. Hipèrbole
11. Ironia
12. Metàfora
13. Metonímia
14. Onomatopeia
15. Paradoxa
16. Paral·lelisme 

17. Personificació
18. Polisíndeton
19. Prosopografia
20. Prosopopeia
21. Retrat
22. Símil
23. Sinècdoque
24. Sinestèsia

25. ....

Ací tens algunes fonts de referència: