diumenge, 16 de juny de 2013

Portafolio educatiu

-->
Un Portafolio electrònic / digital / ePortafolio / Webfolio és una "col·lecció d'evidències electròniques creades i gestionades per un usuari a través del web". Aquestes evidències o treballs desenvolupats poden contenir elements digitals en diferents formats: textos, imatges, entrades de bloc, enllaços, etc. García-Doval proposa que els portafolis electrònics no siguin una mera recopilació, sinó ser un instrument de per a la gestió de l'aprenentatge.

L'ePortafolio té múltiples funcions, per exemple pot ser eina pedagògica, que permeti documentar les Intervencions a l'aula, o ser instrument d'anàlisi crítics, de retroalimentació, d'avaluació de processos, o d'autoavaluació, etc.

La finalitat de l'ePortafolio pot ser autoavaluar, documentar l'aprenentatge al llarg del temps, documentar el desenvolupament professional, currículum, avaluació, acreditació per a promoció, presentació d'èxits, reflexió, etc. Hi ha diferents tipus o modalitats d'ús de l'ePortfolio: i Portfolio d'Avaluació. Permet valorar l'assoliment de criteris específics per obtenir una titulació o treball, i Portfolio d'Aprenentatge. Permet oferir informació sobre els objectius d'aprenentatge incorporant tant reflexions i autoavaluació de l'estudiant com del docent, i Portfolio de "Demostració de les millors pràctiques". Permet presentar informació o assoliments a audiències concretes, ie Portfolio de Transició. Permet aportar evidències i registres d'utilitat en moments de transició o pas d'un nivell acadèmic a un altre. Una representació gràfica elaborada per Barrett (2009) proposa un equilibri entre totes les possibilitats d'ús de l'e Portfolio

Un portafolis és la col·lecció d'evidències de tot tipus que permeten al docent i l'alumne reflexionar sobre el procés d'aprenentatge, és una forma d'avaluar principalment els processos i l'alumne li serveix per autoregular el seu aprenentatge i al professor per prendre decisions respecte al mateix procés.