diumenge, 9 de juny de 2013

Aprenentatge i servei

L'aprenentatge i servei o l’ApS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen, aprenen tot treballant a partir de de l'anàlisi de les necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Us proposem d'analitzar quines de les activitats realitzades al llarg del curs podrien convertir-se en una activitat d'aprenentatge i servei. Ampliar els aspectes que creagau oportuns i fer un disseny de proposta a realitzar a llarg plaç.