dijous, 6 de març de 2014

Què són els Drets Humans?

Avui hem reflexionat sobre els drets humans de la mà de Sílvia, coordinadora de l'associació UNRWA Espanya. Aquesta ONG que és una agència de l'ONU treballa per a aconseguir un futur digne per als refugiats de Palestina víctimes del conflicte amb Israel.

Per començar hem contestat a una enquesta per descobrir què sabíem sobre els drets humans. No es tractava tant d'encertar sinó d'adonar-nos quins són els coneixements previs que tenim sobre el tema, tot incloent els records de quan hem estudiat aquest tema a nivell acadèmic. Deprés, i per a contextualitzar la lluita pels drets humans al llarg de la història hem vist aquest vídeo que utilitza recursos visuals per tal de captar la nostra atenció i fixar la informació.

Per últim, hem fet una dinàmica en la que en xicotets grups havíem de decidir quins drets humans i/o quines necessitats eren prioritaris per a nosaltres. En el procés de selecció hem vist que no existien criteris uniformes i hem reflexionat sobre la idea de que els drets humans són inealienables, interdependents, etc.

ACTIVITAT
Escriure una entrada al teu blog amb un títol suggerent sobre els drets humans vistos per un-a estudiant del s. XXI i redacta un text que tinga més o menys aquesta estructura:

- Explica, per començar, la teua visió de l'experiència de la xarrada de la voluntària de l'ONG amb una reflexió sobre la manera d'aprendre a partir de la pràctica. Què creus que aporta al teu aprenentatge el fet de conéixer el tema dels drets humans de primera mà  amb l'ajut d'una persona implicada en la lluita per aconseguir-los?

- Tal i com hem comentat a classe aquesta activitat busca fer-nos conscients d'una manera d'enfocar l'educació que s'anomena "Aprenentatge servei" que vindria a significar que tot allò que aprenem  a les aules hauria d'estar encaminat a preparar-nos per a fer un servei a la societat i no només per a un progrés individual. Què et sembla aquesta metodologia? Que creus que pots fer per tal que la teua formació servisca per a ajudar a fer una societat millor? Anomena algunes de les accions que podries portar a cap.

- El tercer element de l'entrada per al teu blog consistiria en una reflexió final sobre el que està passant actualment al nostre país en relació als drets humans.


Afegeix una imatge representativa del tema i posa al menys tres hipervincles (entre els que haurà de posar aquesta entrada com a referència) que ens ajuden a entendre o contextualitzar les teues reflexions.