dijous, 13 de març de 2014

El llenguatge com a espill de la realitatDimecres passat vam fer una sessió d'anàlisi i reflexió sobre com el llenguatge explicita el caràcter encara no igualitari de la societat on vivim. La síntesi de les activitats que vam desenvolupar és la següent:

Primer de tot, vam veure com tendim a connotar els objectes amb forma fàl·lica (la societat és prou androcèntrica); també vam veure com expressions de la llengua també ho demostren (acudits, refranys, dobles sentits de paraules...) i també parlàrem de conceptes tabú i de com l'expressió corporal també implica diferents interpretacions entre home i dona. A continuació, vam fer l'exercici, per parelles, sobre les imatges o prototips de personatges i com desenvolupem determinats prejudicis en funció del sexe i l'estatus social de cada persona. I per acabar, comparàrem dos versions d'una cançó tradicional valenciana (Ja ve Cento), una més popular i antiga, i una un poc més modernitzada. Per acabar, vam llegir un fragment que la UNESCO desenvolupà a propòsit de l'ús d'un llenguatge no sexista:

"El llenguatge no és una creació arbitrària de la ment humana, 
sinó unproducte social i històric que condiciona la nostra percepció de la realitat. 
Al transmetre a l’ésser humà les experiències acumulades 
per generacions anteriors, el llenguatge condiciona 
el nostre pensament i determina la nostra visió del món. 
El llenguatge, per la seva estreta relació dialèctica amb el pensament, pot canviar, 
gràcies a l’acció educativa i cultural, i influir positivament 
en el comportament humà i en la nostra percepció de la realitat."

UNESCO, Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge

PROPOSTA D'ENTRADA AL BLOG:
- Quin dels aspectes tractats a la sessió et sorprengué o t'agradà més?
- Quin nivell de consciència tens sobre el fet que el llenguatge és espill de la realitat, i si aquesta no és igualitària tampoc ho serà el llenguatge? Ho havies pensat mai?
- Què cal fer per avançar cap al llenguatge igualitari des de les aules (què hauria de fer segons tu el professorat i l'alumnat?)

NOTA: aquesta activitat ha estat realitzada per la professora Maria Plana en el marc de les seues pràctiques  a l'IES Isabel de Villena on Antoni Navarro imparteix l'assignatura "Valencià: Llengua i Imatge" i ha estat supervidada per la oordinadora de l'especialitat del Màster de Didàctica Anna Devís.