diumenge, 12 de maig de 2013

Els personatges literaris a través del cinema

Tant en el teatre como en els relats narratius podem definir la figura del personatge com l'eix dinamitzador sobre el que gira tot el desenvolupament de l'acció. La diversitat de personatges és molt rica i els podem classificar segons els criteris següents:
a. Per la seua configuració i grau d'individualitat els podem considerar estereotips ("Soldat fanfarró", "criat bobo" són superficials); tipus ("Arlechino", avars, etc.); personatges-tipus (galan, dama, criat, cavaller, rei); personatges-individuals (D. Quijote, Hamlet, Madame Bovary, Fortunata).
b. Per la seua gradació geràrquica en el desenvolupament de l'acció són principals (protagonistes/antagonistes) i secundaris.
c. Pel seu origen i desenvolupament poden ser que evolucionen o estàtics (Amadis de Gaula/Lazarillo).
d. Pel seu grau de complexitat poden ser plans o redons.
e. Per la seua unitat o pluralitat el personatge pot ser individual o col·lectiu (veure Germinal de Zola).
f. Per les funcions desenvolupades en la narració i l'acció de l'obra: protagonista-narrador, narrador-testimoni, observador, portaveu de les idees de l'autor, etc.

Per tal d'introduir-nos en la comprensió de la ficció literària de manera transversal us proposem analitzar els personatges universals de la literatura a través del cinema. De la mateixa manera que les trames argumentals o els temes literaris, els personatges de ficció segueixen uns patrons que han evolucionat al llarg de la història, de les èpoques i amb aportacions de diferents cultures i literatures universals.

Així per exemple els avars de la comèdia grecollatina (veure Aululària o "Comèdia de l'olla" d'Aristòfanes), passant pel "Senex" de Plaute fins a l'avar de Molière mantenen una sèrie de característiques semblants que responen a formes de comportament humà relacionades amb l'avarícia, la por i desconfiança envers els joves, la luxúria front a les xiques joves, etc. De la mateixa manera el personatge dels  "don joan o seductors" han creat uns estereotips de comportament que han inspirat als joves de totes les èpoques: la conquesta permanent com a meta, la no implicació en cap relació emocional, etc.

Realitza les activitats següents:

- Fes un llistat dels teus personatges universals preferits en funció d'unes categories concretes que a tu t'agraden (consulta aquest PPT o altres que trobaràs a Slideshare).
- Analitza l'evolució de 3 personatges universals a través de diferents obres creatives (literàries, cinematogràfiques, còmics, videojocs, xarxes socials, actualitat social, etc.).
- Descriu els diferents personatges arquetipus que podem trobar a un institut de secundària.

WEBGRAFIA:
- De cuadro en mito, Guadalupe Jover
- El mito de la femme fatale.
- El personaje de Don Juan.
- Els amors difícils.