diumenge, 2 de juny de 2013

Pràctiques de Comprensió lectora


 Sonet, fill meu, guarda record dels dies,
 transita ardit les contradiccions,
 venja’t del gel arreu, puja als balcons,
entra als malastres per les alegries.

Truca als carrers, fes veure que hi confies,
fes-me de sentinella pels racons,
encén anelles amb floracions
i tasta l’equilibri per les vies.

Sonet, fill meu, a coll-i-be de l’odi
pensa en els ets i uts del món, la set,
la gana, les potingues. Obre el codi

de les preguntes. Signa l’episodi
de la claror. M’ho promets? Fes que rodi
desig i esquitx. Fill meu, sonet, sonet,

sonet! –Ell em contesta baix-baixet,
diu que els seus mots seran sempre lleials
i ho jura adormit sobre les vocals.
Sonet a un sonet, Joan Brossa

Per tal de posar en pràctica les tècniques de comprensió lectora us proposem l'activitat de les 10 tasques per identificar les idees principals d'un text (Cunningham i Moore,1987). Per il·lustrar cada tasca, agafarem com a exemple el següent text:

"Es diu que alguns cavalls es tornen bojos per menjar Malvaloca. Quan això passa, caminen trontollant d'un costat a un altre, mig cecs, rosegant llaunes o ossos rosegats, qualsevol cosa, fins i tot filferro espinós. Les seues articulacions es tornen rígides i el seu pelatge, aspre. Però la mort posa aviat fi als seus patiments".


1. - Determinar l'essencial:
Resum dels continguts explícits d'un passatge mitjançant una proposició de caràcter generalitzador que englobi la informació específica, informació que com a tal s'omet per ser redundant.

"La Malvaloca és un verí per als cavalls."

2. - Interpretar el text.
Resum dels continguts implícits d'un passatge.

"Els cavalls no sempre mengen el que és bo per a ells."

3. - Trobar la paraula clau.
Cerca la paraula clau del passatge que permet resumir el concepte més important del mateix.

"Els cavalls"

4. - Construir un diagrama o fer un resum selectiu.

Es tracta d'un diagrama o resum dels continguts explícits d'un passatge, que s'aconsegueix seleccionant i combinant les paraules i frases jeràrquicament més importants del mateix, o termes sinònims de les mateixes.

"Després de dinar Malvaloca, els cavalls es tornen estúpids, emmalalteixen i moren."

5. - Dir la implicació principal que se'n deriva del text.
Suposa demanar al lector que indique la idea general que el text desenvolupa, implica o il·lustra en el seu conjunt sobre la vida, el món o l'univers.

"Els propietaris d'animals assumeixen una gran responsabilitat per aquest fet".

6. - Posar un títol
.
Generar una paraula o expressió que permeti anticipar el tema del qual es parla en el text.

"Intoxicacions equines."

7. - Dir el tema sobre el qual parla el text.

Suposa expressar en una frase la matèria sobre la qual parla el text sense dir el que es diu específicament sobre ella.

"El que passa quan els cavalls mengen Malvaloca."

8. - Resumir el context temàtic.
Resumir mitjançant una paraula o una frase el context conceptual del passatge.

"Plantes perjudicials."

9. - Identificar l'oració temàtica.
Identificar quina frase del text recull de forma explícita i de manera més completa el que l'autor diu sobre el tema de què parla el text.

"Es diu que alguns cavalls es tornen bojos per menjar Malvaloca."

10. - Altres.
Les tasques en què es demana una valoració crítica del text o buscar una situació paral · lela.

"Els efectes de la Malvaloca són semblants als de la pesta equina".

ACTIVITATS:
  1. Fer un recull de poesies sobre temàtiques joves: l'amor, l'amistat, la mort, l'erotisme, etc.
  2. Crear una pàgina pròpia al portal "Poesia de butxaca" o al teu blog.
  3. Seleccionar un poema amb el qual ens identifiquem i aplicar les 10 tasques de comprensió lectora proposades.
  4. Penjar en el teu blog les conclusions sota el títol "La meua antologia de poemes".
  5. Webgrafia. A més, posareu la font d'on heu tret els poemes a manera de webgrafia.
WEBGRAFIA: